top of page

Cyberpolitikker og -procedurer

Hjælper dig med at sætte grundreglerne for dit personale

Vi kan hjælpe dig ved at:

  • Gennemgang af eksisterende politikker og procedurer

  • Skrivning af nye politikker og procedurer

  • Skabeloner, der kan tilpasses, er også tilgængelige

  • Ser man på anvendeligheden af NZ Protective Security Requirements (PSR)

  • Ser man på anvendeligheden til NZ Information Security Manual (ISM)

  • Gennemgang af cybermodstandsdygtighed

  • Modenhed om cyberkapacitet

  • Vejkort over cyberuddannelse

bottom of page